Marcom B GMDSS deel wordt verwacht in Q4 2021 (of later) a.g.v. de huidige Covid omstandigheden.

Deze cursus is nog niet beschikbaar. Wij werken nog aan de inhoud van deze cursus en kunnen deze pas gaan inplannen indien de Covid situatie is verbeterd. 

 

Marcom B (u wordt geacht het Basis certificaat Marifonie al gehaald te hebben).

Benodigd voor gebruik van uw marifoon op kust/zeewater. U kunt mag dan ook gebruik maken van de DSC (Digital Selective Calling) functionaliteiten van uw marifoon alsmede bijvoorbeeld een EPIRB (Emergency Position Indicating Beacon) registreren.

 • Maximaal 8 personen
 • 4 uur praktijk gerichte training

De lesstof bestaat uit

 • GMDSS (Global Maritime Distress & Safety System)
  • EPIRB
  • SART/ AIS SART
  • AIS
  • Inmarsat
  • Navtex
  • DSC
  • Regelgeving. SOLAS/Radio regulations,
  • Communicatie
  • Wij gebruiken hiervoor VBO Cursusboek Marifonie, Marcom B (inbegrepen in de cursusprijs)
 • IMO Standard Marine Communication Phrases onderdeel A, die betreft 89  pagina’s Nautisch Engelse termen/zinnen die u dient te beheersen. (niet inbegrepen in de cursusprijs)

 

Uw voorbereiding

 • Bestudering van het lesboek (8 uur)
 • Bestudering IMO Standerd Maritime Communication Phrases (SMCP) deel A (20/30 uur)
 • Maken van de oefen examenvragen (8 uur)
 • U moet de beschikbare videos over de basis werking van de gebruikte VHF hebben bekeken (30/60 minuten)
 • Deelnemen aan de de cursus (4 uur)
 • Uw tijd investering. We draaien er niet om heen, gemiddeld tussen de 40 en 50 uur. Wij gaan uit van de gemiddelde tijd die geslaagde cursisten hebben aangegeven. Advies, begin ten minste 1 maand voor de cursusdag met dagelijks leren. Deze cursus vraagt van u de meeste voorbereidingstijd, waarbij over het algemeen veruit de meeste tijd gaat zitten in de IMO SMCP deel A. Dit zijn 89 pagina’s met Engelse nautische termen en de vertaling hiervan naar het Nederlands. U moet ze beide kanten (NL/ENG en ENG/NL) op kunnen toepassen/vertalen Uiteindelijk een combinatie van Nederlandse en Engelse nautische termen/uitdrukkingen. Dit komt veelal niet 1 op 1 overeen met standaard Engels wat u op school heeft geleerd en soms een logische vertaling lijkt.
  • Is dit voor u teveel van het goede dan is de SRC cursus een heel goede optie. Ook erkend door het Agentschap Telecom en u kunt DSC apparatuur gebruiken, EPIRB en/of AIS registreren.

 

De cursusdag = 4 uur praktijk gerichte training.

Wij nemen de belangrijkste punten voor de examens (met name praktijk gericht) door, waarbij waar mogelijk gebruikt wordt van de training marifoon die iedere student tot zijn beschikking heeft in de cursus (u deelt deze dus niet met andere studenten).

 • Theorie waarbij we zoveel als mogelijk gebruik maken van de aanwezig training marifoons, demomodellen van SART/EPIBB/GMDSS marifoon, we gebruiken de meest voorkomende nautische Engelse termen (het is bijvoorbeeld onmogelijk 95 pagina’s IMO in de cursus te stoppen). Er vindt een uitleg plaats van de GMDSS apparatuur (EPIRB, SART, GMDSS portofoon) waar ook modellen van aanwezig.
 • Praktijk, we versturen DSC berichten, selective, group, sturen distress alerts en volgen dit op met distress messages. U leert (doet zelf met uw marifoon, ziet in uw eigen marifoon, hoort en spreekt via uw marifoon) in de praktijk hoe e.e.a. werkt, hetgeen u ook voorbereid op het praktijkexamen. Dezelfde zaken die u tijdens het praktijkexamen moet (kunnen) doen.
 • Let op niet alles wordt in de 4 uur durende cursus doorgenomen, dan zou de cursus aanzienlijk langer moeten zijn. U moet alle theoriekennis via zelfstudie voor aanvang van deze cursus tot zich genomen hebben. Focus in deze praktijk gerichte cursus is op belangrijkste praktijk gerelateerde zaken. Hoe pas je de theorie (die u al via zelfstudie heeft geleerd) toe in de praktijk. Welke procedure moet u volgen in scenario’s. Toepassing van de procedure oefent u hier. Denk aan; U boot zinkt, Man Overboord, Medische hulp nodig, Mayday Relay . Gebruik  DSC (Digital Selective Calling). U oefent gesprekken met VTS (Vessel Traffic Service), kustwacht, RCC.

 

Kosten NTB

Inbegrepen, BTW, Cursus4 uur, examentrainer GMDSS =

Niet inbegrepen zijn VBO cursusboek en IMO Standard Marine Communication Phrases , examens

 

Het examen bestaat uit een theorie en praktijkexamen.

Kosten

theorie examen GMDSS module in 2020 is 94,– euro

Praktijkexamen  …

Theorie 25 multiple choice vragen, maximaal 40 punten te behalen, met 28 of meer punten bent u geslaagd.

Praktijk, circa 20 minuten, u maakt gebruik van een marifoon dan wel simulator om de antwoorden uit te voeren op een scenario waar u op dient te reageren. Daarnaast beantwoord u diverse vragen op basis van geschetste scenario’s.