Safe Haven Training is ook werkzaam op BHV gebied.

Vanaf naar verwachting Q4 2020 kan een volledige BHV opleiding gegeven worden in zowel Nederlands of Engels. E.e.a opgebouwd uit diverse DAN modules.

 

De Corona / Covid 19 impact op de de maatschappij is enorm. Alhoewel de overheid nog niet overal aanpassingen heeft gemaakt in het huidige beleid wordt nu wel nagedacht over het weer opstarten van bedrijven. Bedrijven zullen ingrijpende maatregelen moeten nemen. Denk hierbij aan hoe kan ik veilig weer mijn bedrijf opstarten. BHV speelt hier een essentieel rol in.

 

Door Corona / Covid 19 zijn de BHV EHBO handelingen ingrijpend veranderd en hebben een hoger risicoprofiel gekregen en bijvoorbeeld de reanimatie regels zijn ingrijpend veranderd.  Een slachtoffer behandelen vereist bijna altijd doorbreking van de 1,5 meter. Hoe kan dat verantwoord gebeuren?

 

Daarnaast is een extra rol voor de BHV organisatie te verwachten met controle op Corona beleid en maatregelen. Informatie en beleid ontbreekt veelal dan wel is bijzonder verspreid.

 

Safe Haven Training heeft een document gemaakt wat u als onderneming, OR/Personeelsvertegenwoordiging en BHV organisatie voorziet van de essentiële informatie en middels praktische checklists de mogelijkheden weer geeft. Het document wordt aangepast op de meest recente beschikbare betrouwbare informatie/bronnen.

 

Kosten eenmalig                                                                           250 euro exclusief BTW

Update eenmalig na eenmalige aanschaf                                20 euro exclusief BTW

Document met onbeperkte updates gedurende 1 jaar         350 euro exclusief BTW

 

Safe Haven Training is ook beschikbaar voor advies aan bedrijven, OR/personeelsvertegenwoordigingen en BHV organisaties indien zij nader advies en training wensen. Ook inspectie van de BHV organisatie en genomen maatregelen is mogelijk.

Onderstaand treft u de inleiding en inhoudsopgave aan van het document.

Indien u het document wilt kopen stuur dan een mail naar info@SafeHavenTraining.nl


 

Inleiding

 

Veel bedrijven zijn voor een groot deel, dan wel geheel, gaan thuiswerken. Nu moet worden nagedacht over een gecontroleerde en verantwoorde opstart op kantoor. De Bedrijf Hulp Verlening (verder BHV) zal hierbij een essentiële en waardevolle rol betekenen. De informatie met betrekking tot Corona is bijzonder verspreid en het is veelal onduidelijk hoe hieraan een praktische invulling moet worden gegeven. Daarnaast vinden er zeer frequent aanpassingen plaats op basis van nieuwe informatie/onderzoek.

 

Doel van dit document is een overzicht te geven van de beschikbare informatie en praktische invulbare opties aan te geven. Tevens worden juridische verantwoordelijken en risico’s vanuit een bedrijf, ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) en BHV-perspectief benoemd. Checklists zijn bijgevoegd die u kunnen helpen bij diverse zaken.

 

Op basis van de huidige kennis is dat dit de wereld structureel zal veranderen, alsmede uw BHV-organisatie en haar rol in uw organisatie. De inzet van de BHV zal ingrijpend veranderen, of beter gezegd is al ingrijpend veranderd.

 

Het document wordt regelmatig geüpdatet en aan abonnementhouders verzonden.

 

Het document bevat hyperlinks naar de geraadpleegde openbare betrouwbare bronnen en relevante wetteksten, waaronder

 

 • RIVM
 • COCD
 • DAN Europe
 • WHO
 • Oranje Kruis
 • Rode Kruis
 • Hartslag Nu
 • The New England Journal of medicine
 • Safe Haven Training
 • Praxisdienst
 • ECDC
 • Hartstichting

 

Het document behandelt de kern van deze bronnen. Op deze wijze kunt u zelf e.e.a. opzoeken, of u kiest ervoor om een abonnement te nemen op dit document waarbij de belangrijkste informatie voor u wordt verzameld in de Nederlandse taal.

 

Doelgroep van dit document zijn bedrijven werkend vanuit een kantoor organisatie, Ondernemingsraden/Personeelsvertegenwoordiging en BHV-organisaties.

 


Inhoudsopgave

INLEIDING

CORONA VIRUS DISEASE 2019, AFGEKORT COVID 19.

DE SYMPTOMEN VAN HET CORONA VIRUS / COVID 19.

WAAROM MOET IK WAT DOEN?

WAT MOET IK DOEN?

Hoe ontstaat besmetting

Hoe lang blijft het virus actief op welke materialen

WAT KAN IK DOEN?

VERZEKERINGEN

BHV en verzekeringen

BHV/EHBO

Waarom BHV/EHBO structureel ingrijpend verandert (al veranderd is)

Voorbeelden waarom BHV ingrijpend structureel verandert

Beantwoordt eerst de volgende vragen

ARBO Wetgeving en hieruit volgende verantwoordelijkheid

BHV en de Ondernemings Raad/Personeelsvertegenwoordiging

Wet op de Ondernemings Raden (WOR)

Het ARBO-beleid en het hieruit volgende BHV-beleidsplan

HOOG RISICOGROEPEN.

BHV-PERSONEEL

Zorgmedewerkers

Algemene uitgangspunten

ARBO wet Artikel 15.3 opleiding en uitrusting BHV

BHV REANIMATIE

Aanscherping richtlijnen voor tijdens een reanimatie Hartslag Nu

Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers

WAT/WAAR IS BESTE PLEK OM BHV EHBO HANDELINGEN TE VERRICHTEN

Het is belangrijk nu al over BHV / EHBO inzetten af te spreken en te oefenen.

Waar moet een BHV-kamer aan voldoen

WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN VOOR DE BHV BIJ BEHANDELINGEN

Alternatieven bij een reanimatie

Training voor gebruik AMBUballon

Zuurstofkoffer

PBM PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Inkopen van PBM

Alternatieve PBM

Wie en waar welke gedragsinstructies en Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM), checklist?

WAT KAN SAFE HAVEN TRAINING VOOR U BETEKENEN (EN WAT NIET)